لیست نمایندگان فروش باشگاه آوای سلامت صباامید hldn

سرپرست ونمایندگان فروش

استان های  راه اندازی شده شماره تماس

 آواي سلامت صبا

پذیرش عاملیت فروش

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۱

 آوای سلامت صبا  امورقرارداد با پزشکان جهت همکاری وپزشکان معتمد مجموعه

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۳

خانم حیدری 

نماینده امور پشتیبانی باشگاه آوای سلامت

 ۰۲۱۶۶۳۸۳۴۵۱

خانم محمدی 

نماینده استان تهران ۰۲۱۶۶۳۸۳۴۵۲

آقای خدایی

نماینده تهران

 ۰۲۱۷۷۱۰۰۴۱۶

 خانم درگاهی

نماینده فروش تهران

 ۰۲۱۷۷۱۰۰۴۱۶

آقای كيان

نماینده فروش تهران

 ۰۲۱۷۷۱۰۰۴۱۶

  آقای درگاهی

نماینده فروش  محدوده رباط کریم ونسیم شهر واسلامشهروپاکدشت

 ۰۲۱۷۷۱۰۰۴۱۶

آقای جعفری

نماینده ومدیرفروش  تهران وحومه

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۳

خانم شاهرخي

نماینده فروش وسرپرست فروش 

 ۰۲۱۷۷۱۰۰۴۱۶

خانم محمدی

نماینده فروش تهران

 ۰۲۱۷۷۱۰۰۴۱۶

خانم حبیبی

نماینده فروش تهران

 ۰۲۱۷۷۱۰۰۴۱۶

خانم مقصودی

نماینده فروش تهران

 ۰۲۱۷۷۱۰۰۴۱۶

خانم زارعی

نماینده فروش تهران

 ۰۲۱۷۷۱۰۰۴۱۶

خانم یوسفی

نماینده فروش تهران

 ۰۲۱۷۷۱۰۰۴۱۶

خانم  غفاری

نماینده فروش تهران

۰۲۱۷۷۱۰۰۴۱۶

خانم پناهی

نماینده فروش تهران

۰۲۱۷۷۱۰۰۴۱۶

آقای فرهنگ نیا وغلامی

نماینده فروش تهران

۰۲۱۷۷۱۰۰۴۱۶

آقاي صناعتي ن‍ژاد وخانم حسني 

سرپرست ونماينده فروش استان البرز

۰۲۱۷۷۱۰۰۴۱۶

خانم سرپرست وآقای علیپور

نماینده فروش البرز

۰۲۱۷۷۱۰۰۴۱۶

خانم حسنی

نماینده فروش البرز

۰۲۱۳۳۱۴۳۵۲۰

 آقای مقدم

سرپرست فروش استان خوزستان و اهواز

۰۲۱۳۳۱۴۳۵۲۰

آقای فواضلی

نماینده فروش شهرستان اهواز

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۹

  آقای مختاریان

نماینده فروش شهرستان اصفهان

۰۲۱۳۳۱۴۳۵۲۰

آقاي مالكي

نماينده فروش شهرستان اهواز

۰۲۱۳۳۱۴۳۵۲۰

آقاي كريم پور

نماینده فروش شهرستان مسجدسليمان

۰۲۱۳۳۱۴۳۵۲۰

بزودی اعلام میگردد

نماینده فروش شهرستان آبادان

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۳

آقاي حسن سيرت

نماینده فروش شهرستان خرمشهر

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۳

آقای مقدم

نماینده فروش شهرستان سوسنگرد

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۳

خانم ميرزاوند

نماینده فروش شهرستان انديمشك

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۳

آقای منصورپولادي

 نماینده  فروش شهرستان شوش

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۷

آقای حيدري

نماینده فروش شهرستان ماه شهر

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۳

آقای مقدم

 نماینده فروش شهرستان بهبهان

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۷

زیرنظر تهران

نماینده فروش قزوین

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۳
خانم مشار نماینده وسرپرست فروش استان هرمزگان

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۳

آقای شادمانی

نماینده فروش جزیره آزاد قشم ۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۳

آقای قنبری

 نماینده  وسرپرست استان  اردبیل

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۳

بزودی معرفی میشود سرپرست فروش استان گلستان

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۳

بزودی معرفی میشود

نماینده ومدیرفروش ارشد  استان گلستان وگنيد ۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۳
آقای خداشاهی سرپرست فروش استان خراسان رضوی

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۳

  آقاي ابراهیمی  وسجادیان

نماينده فروش شهرستان  اراک ۰۲۱۳۳۱۴۳۵۲۰
خانم لاجوردی سرپرست ونماينده فروش استان مازندران

۰۲۱۳۳۱۴۳۵۲۰

آقای قاسمی 

 سرپرست فروش استان اصفهان  ۰۲۱۷۷۱۰۰۴۱۶
آقای آهنی نماینده قم

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۷

 زیرنظر دفتر مرکزی

 نماینده استان مازندران

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۷

آقای ناصری نژاد

 نماینده وسرپرست استان لرستان وحومه 

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۷

آقای آقازاده-آقای ابو آهی

 نماینده وسرپرست استان گيلان 

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۷

خانم ناصری نژاد

( نماینده استان لرستان (خرم آباد

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۷

———-

 نماینده ومدیرارشد فروش استان آذربایجان غربی

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۷

خانم خستو

 نماینده  استان یزد

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۷

آقای تیزهوش

 نماینده وسرپرست استان مرکزی

۰۲۱۴۴۷۸۴۴۶۷

۷۷۱۰۰۴۱۶

برای استعلام از نمایندگانی که درلیست نمی باشندبا واحد امور نمایندگان  شماره تلفن های۴۴۷۸۴۴۶۵-۷۷۱۰۰۴۱۶-۰۲۱ تماس حاصلفرمایید.

۷۷۱۰۰۴۱۶

اخطارواحد حقوقی آوای سلامت  جهت استعلام نمایندگان فعال:

خواهشمنداست استعلام نمایندگان موسسه را ازدفتر مرکزی واحد امورنمایندگان حاصل فرمایید.

(عده ای ازنمانیدگان درخصوص همکاری نمایندگی های ایشان ابطال گردیده وبعنوان بیمه یا عناوین مختلف دربصورت غیرقانونی فعالیت مینمایند )لذا بخاطر حصول اطمینان بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

قابل توجه نمایندگان محترم صبا(طرح امید)

به منظور سهولت دسترسی به نمونه قراردادها و نامه ها نمونه تمامی فایل های مورد نیاز در اینجا قرارداده شده است . پس از دانلود جهت دریافت رمز عبور خود با پشتیبانی تماس حاصل نمایید .

۳۳۱۴۳۵۲۰- ۰۲۱                         ۰۲۱-۷۷۱۰۰۴۱۶                               ۴۴۷۸۴۴۶۵ – ۰۲۱

استانهای تهران والبرزوگیلان ومازندران وگلستان و خراسان رضوی و اصفهان و هرمزگان وجزیره قشم و دلیجان وخوزستان وایلام ولرستان وچند استان دیگر راه اندازی شد.

بدیهی است که تمام نامه ها و قرارادهای فاقد سربرگ موسسه آوای سلامت صبا و فاقد مهر و امضای مدیر موسسه هیچگونه ارزشی نداشته و از درجه اعتبار ساقط می باشد.ضمنا قراردادها ولیستها درحال تغییرمیباشد.

لطفا جهت دریافت نمایند گی ودریافت قرارداد پزشکان وفرم ثبت نام به شماره ۷۷۱۰۰۴۱۶تماس حاصل فرمایید.

قرار داد با پزشکان جدید

نمونه قرارداد رستوران ها