­


                      

 

کارت آوای سلامت صبا

آیا می دانید
مشترکین باشگاه وکارت صبا(امید) می توانند لبخند زیبای خودرابیمه کنند.
«خدمات رابا 50 درصد کاهش هزینه »مشاوره هدیه ما به شماست.

slide_5

کارت تخفیف دندانپزشکی

پزشکی و زیبایی

30 تا 50 درصد

تخفیفات ویژه

مجموعه های ورزشی

JOTDT_HSJOV

تخفیفات 20 تا 50 درصدی

استخر و سونا

باشگاه آوای سلامت صبا(طرح امید)

خدمات درمانی ودندانپزشکی را ازما بخواهید .

ما افتخار داریم که کارتی را به شما ارائه می دهیم ، که از لحاظ درصد فرانشیزبا شیوه تخفیفی در صنف های مختلف بی نظیر و از لحاظ کیفیت خدمات فوق العاده است .

««زیبایی لبخند خودرابیمه کنید.»»

    %d8%b9%da%a9%d8%b3-2 بخشی از خـدمات مجموعه آوای سلامت صبا(طرح امید) درسال ۹۷ :جهت کاهش هزینه ها شامل : خـدمات رفاهی رستوران ، سفرخانه وتالارلاکچری، خـدمات آموزش موسیقی وآموزشگاه زبان تخصصی ، خدمات آرایشگاهی تخصصی وبرند ،خدمات استخروسونا،خدمات ویژه جهت ارائه فروش دستگاه پزسیاروثابت به کلیه مشتریان ودارندگان کارت آوای سلامت صبا واصناف مختلف ارائه میگردد جهت اطلاع با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

(این خــدمات محدود و فقط برای کارت خانوارویک سبد خانوار می باشد)

تلفن  واحد امورپشتیبانی و رفاهی :۴۴۷۸۴۴۶۵-۷۷۱۰۰۴۱۶

تلفن  دفتر مرکزی: ۸۸۷۴۵۹۱۳-۸۸۷۴۷۰۲۷

                 

    واحد حقوقی باشگاه آوای سلامت صبا اعلام میدارد:

  • خبری فوری ۱:شرکتهایی بنام های مختلف وافرادی سودجو با عناوینی تحت عنوان موسسه آوای سلامت صبادرحال فعالیت میباشند که هیچگونه ارتباطی به کارت آوای سلامت صبا نداشته و این کارتها خدمات نامناسبی با توجه به قیمتهای بسیار گزاف ارائه نموده وبا توجه به اینکه فقط پزشک تخفیفی را ارائه میدهد قراردادی سوری بسته و بنام بیمه وحتی باصدور دفترچه درمان وبه اسم بیمه دندانپزشکی یا بیمه سلامت یا بیمه فعالیت مینمایند که این موضوع  ازطریق واحد حقوقی این موسسه درحال پیگیری ورسما به سازمانهای مربوطه وازطریق اخبار۲۰٫۳۰ وروزنامه کثیره الانتشارجام جم وهمشهری وجرائد اطلاع رسانی گردید، لذا به هموطنان گرامی اعلام میگردد کارت آوای سلامت صبا بیمه سلامت یا بیمه دندانپزشکی نمیباشد واین کارت با کدخاص برجسته ولیبل مشخص خدمات رفاهی وآموزشی ودرمانی طبق ماده ۱۰و۱۹۰ قانون مدنی کلیه قراردادهای بخش خصوصی منعقد گردیده وبامجوز وپروانه کارازسازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و وزارت صنعت ومعدن وتجارت و اتحادیه فناوران رایانه ای و شماره ثبت۴۴۵۰۶۱ و۵۰۸۰۹۵ ازاداره ثبت زیرنظر قوه قضایئه فعالیت مینماید.لذا موسسه آوای سلامت صبا درخدمات امورات رفاهی وآموزشی و خدمات زیبایی وخدمات بازرگانی و خدمات ورزشی وخدمات درمانی و…قرارداد همکاری دارد وبه هیچ عنوان درامور درمان و موارد درمانی دخالتی ندارد واخیرا ازطرق سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان استانها نامه ای برای مراکز درمانی ارسال شده ونام چند شرکت که بنام بیمه درحال فعالیت غیرقانونی می باشد رسما اعلام گردیده که هیچ ارتباطی به شرکت و باشگاه مشتریان آوای سلامت صبا نداشته ومسئولیت آن بعهده خودشان میباشد. لذادرصورت بروز مشکل یا رفتار مشکوک ونامتعارف فورا با واحدپشتیبا نی تماس حاصل فرمایید.

  • خبری فوری ۲:

 •  
 •  جهت تکمیل واخذنمایندگی  واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

تلفن  واحد امورنمایندگان:۴۴۷۸۴۴۶۵-۷۷۱۰۰۴۱۶ 

            ((هشدارویژه  ازواحدروابط عمومی وحقوقی آوای سلامت صبا برای مشترکین عزیز))     

  • خبری فوری ۳:هموطنان عزیزمراقب باشید وبادقت مطالعه کنید:

  • شرکتهایی بانام صبا طرح زرین و پارسیان صبا و رایان کارت صبا و آوای سلامتصبا آذرآبـادگان و یاری رسان فروغ آرامش و نگین سلامت  گسترصبا ونگین سلامت نوین وکارت سلامت آناهـیدوسلامت نـوین وجــاویدان کارت پارسیان و آوای سلــامـــت امید(طرح مهربانی) چند شرکت همسودرچند استان ازجمله آذربــایجـان و گلستان و مازنـــدران وخراسان رضویوهـمدان وزنجان ویزددرحال فعالیت میباشند کـه  هیـچگونه ارتـباطـی به موسسه آوای سـلامت صــــباامـــید ندارندو این شرکتها به هیچ عـنوان آنها مــوردتاییدمجـموعه نمیباشدوبا تماسهای غیرواقعی و غیرقــانونی درحال ســوءاسـتفاده میباشندوبارها ازسـازمانهای مربوطه این شرکتها غیرقانونی اعلام شده اندوتوجه گردد شرکت آوای سـلامت صـباآذرآبادگان ازاسم شرکت آوای سلامت صبا سوء استفاده نموده وبانام این مجموعه شرکتی بایک پسوند ظاهرا ثبت ونمایندگـی ارائه می نمایدکه ازنظر این شــرکت و واحدحــقوقی غـیرقانونی واعـتباری نـدارد. ضـمنا دفترچه هایـی رابه فـروش میرساند که وجه قانونی نداردومردم مراقب باشند.درپایان شرکتهای نامبـرده بانامهای مخــتلف واعـمالـی متقلبانه ازمردم مبالغ سنگین دریافت می نمایند. ضمنا شـرکتهای نــامبرده زیر مجموعه آوای سلامت صباامید یا نماینده رسمی مجموعـه نمی باشدودرصـورت بروزمشکل باپـــلـیـس۱۱۰ ویا از طـریق قـــانـونی مردم عزیز اقدام نمایند

  • بر اساس خبرگزاری” جمهوری اسلامی ایران “در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ برخی شرکتها با تماسهای تلفنی خود را بیمه دندانپزشـکی مـــعرفی کرده و اقدام به دریافت مبالغی میکنند.شرکت آوای سلامت صبا امید طی شکایتی ازطریق واحد حقوقی پیگیر این مـوارد مـیباشد.از مردم ایران خواهشمند است از هرگونه واریز وجه به اینگونه شرکتها خوددرای فرمایید.چرا که افرادی سـودجو با تماس تـلفنی و ادعـای مجوز از وزارت محترم بـهداشـت و با معرفی مردم به پزشکان کم سابقه از این شکاف موجود در درمان سوءاستفاده میکنند.از مـردم عــزیزایــــران خواهش میکنیم همیشه تحقیق را قبل از خرید انجام داده و یا باواحد پشتیبانی موسـسه آوای سلامت تماس حاصل فـرمـایید وبـا سـوال از واحدحقوقــی ودرخواست مجــوزهای مــربـوطه را پیگیری نمایند.

                                                                                                                                                         

 • شرکت آوای ســلامت صـــبا طرح امید فقط کــارتهای هــوشـمـنـد ارائه مینمایدو کارتها توسط  بانک عامل و در صورت نیازبه وام دندانپزشکی با شرایط و یژه به (سازمانها ونهادها دربخش خصوصی ودولتی) ارائه میگردد. ضمنا مراقب باشید که شرکت آوای سلامت صبا(طرح امید) هیچگونه کارت با نام وشیوه دستی و یا کاغذی یا لمینیت پــرسی یا حق عضویت بـیـمه ای یا دفـترچــه درمـانی غیرقانونی ارائه نمی نماید.(فقط کارت باشگاه ویا پین الکترونیک)ازطریق سامانه هوشمند ارائه میگردد.

 •  حق عضویت باشگاه ویژه کل اعضای خانواده شما بامالیات وارزش افزوده درسراسرکشور:  /۱/۳۷۰/۰۰۰ ريال

خدمات  ویژه اعضای خانواده کاهش خدمات درساختارمجازی : ۱۸ ماهه

(کلیه خدمات رفاهی وورزشی ودرمانی (

توجه شود هزینه   پیک یا پست  کارت  هوشمند خانواده  بعهده مشتری میباشد

 •  کارت باشگاه ویژه خدمات انفرادی بافرانشیز نامحدود  درسراسرکشور:  /۳۷۰/۰۰۰ ريال

   (کارت انفرادی۱۲ ماهه با ساختار پین الکترونیک وخدمات ویژه برای یک نفر).

    ودندانپزشکی بااشتراک هوشمند فقط خدمات درمانی

Image result for ‫توجه‬‎توجه شود هزینه پیک یا پست  کارت یا کداشتراک انفرادی بعهده مشتری میباشد.

 •  قیمت حق عضویت باشگاه ویژه کل اعضای خانواده شما بامالیات وارزش افزوده وبیمه حوادث وآتش سوزی بزودی اعلام میگردد.


جهت اطلاع بیشتر با واحد پشتیبانی :۷۷۱۰۰۴۱۶۴۴۷۸۴۴۶۵۰۲۱

جهت اطلاعات فوری خدمات یا سوالات شما عزیزان تا ساعت ۲۱ شب پاسخگو میباشد.

 ««مجموعه آوای سلامت صباامیدبعنوان برندبرتروکارآفرین برتروارزش آفرین کشوردراسفند ۹۶ ودرسال ۹۷ بعنوان مدیرشایسته ملی برگزیده شدوکنگره تجلیل ازمدیران شایسته ملی درسالن همایش صداو سیمادربیست تبرماه ۹۷برگزارگردید.    

      آوای سلامت صبا بعنوان برتر دراسفند ماه 96 درسالن همایش های صاد وسیما      

گردهمایی مدیران صنعت و تجارت ایران دربخش دولتی وخصوصی درسالن همایش های صدا وسیما برگزار شد.

 

خبرگزاری

بازتاب ومهر- بزرگترین گردهمایی مدیران صنعت و تجارت ایران بـا عنـوان اجلاس سراسری یکصد برند برتر و ارزش آفرین، با حضـور مدیران و صاحبان صنایع از بخشهای دولتی و خصوصی در مورخ بیست و سوم اسفند ماه سال ۹۶در مرکزهمایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزارشد ویکصد برند برتر   کشور باحضور مسئولین لشکری وکشوری برگزارگردید.

 •              منبع خبر.خبرگزاری بازتاب .خبرگزاری مهر.خبرگزاری نیوزبانک
 

افتخاری دیگر درسال۹۷….

گردهمایی وتجلیل  مدیران شایسته ملی  دربخش خصوصی درسالن همایش های صدا وسیما توسط وزارت صنعت ومعدن وتجارت و سازمان جهانی رتبه بندی مدیران وانجمن کیفیت وبهروری ایران ومرکز پژوهش ایران برگزار شد.

بزرگترین گردهمایی مدیران صنعت و تجارت ایران درسطح کشور بـا عنـوان تجلیل ازمدیران شایسته ملی ، با حضـورمدیران و صاحبان صنایع از بخشهای  خصوصی در مورخ بیست تیرماه ۹۷ درسالن همایش صداوسیما برگزارگردیده و مدیریت مجموعه آوای سلامت صبا امید بعنوان مدیرشایسته ملی وچهره ماندگارکشور برگزیده شد.

افتخار جدید درششم دیماه ۹۷  شرکت آوای سلامت صبا امید بعنوان  برند ملی واقتدار ملی در سالن همایش صداوسیما برگزارگردید ومجموعه آوای سلامت صبا امید بعنوان برند ملی واقتدارملی برگزیده شد.

 

این تصویر یک مشخصه آلت خالی دارد؛ نام فایل آن 43-1-768x1024.jpg استاین تصویر یک مشخصه آلت خالی دارد؛ نام فایل آن 234567-768x1024.jpg است

   

       

همایش برند ملی و اقتدار ملی در دیماه ۹۷